Τρίτη, 31 Μαΐου 2011

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ


Αθήνα
Η Σύμβαση-Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τον Έλεγχο του Καπνού, είναι το θέμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Κατά του Καπνίσματος, που εορτάζεται σήμερα, 31 ΜαΐουΟ Οργανισμός δίνει έμφαση στους κινδύνους για την υγεία που συνδέονται με τη χρήση καπνού, υποστηρίζοντας αποτελεσματικές πολιτικές για τον περιορισμό του καπνίσματος.

Η Σύμβαση Πλαίσιο του ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού είναι το πρώτιστο εργαλείο ελέγχου του καπνού παγκοσμίως. Ως η πρώτη συνθήκη που έγινε αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αποτελεί επίτευγμα-ορόσημο στην προαγωγή της δημόσιας υγείας. Βρίσκεται σε ισχύ μόλις από το 2005, ωστόσο είναι ήδη μία από τις ταχύτερα και ευρύτερα αποδεκτές συνθήκες στην ιστορία των Ηνωμένων Εθνών, με περισσότερα από 170 συμβαλλόμενα μέρη.

Πρόκειται για συνθήκη που βασίζεται σε τεκμήρια και επιβεβαιώνει το δικαίωμα όλων των ανθρώπων για το ανώτατο επίπεδο υγείας παρέχοντας νέες νομικές διαστάσεις για συνεργασία στον έλεγχο του καπνού.

«Η χρήση του καπνού είναι η κύρια αιτία θανάτου», αναφέρει ο ΠΟΥ και προσθέτει: «Φέτος, πάνω από 5 εκατομμύρια άνθρωποι θα πεθάνουν από καρδιακή προσβολή, εγκεφαλικό επεισόδιο, καρκίνο, πνευμονοπάθεια, ή άλλη ασθένεια, σχετική με το κάπνισμα.

Σε αυτόν τον αριθμό δεν περιλαμβάνονται περισσότεροι από 600.000 άνθρωποι -πάνω από το ένα τέταρτο των οποίων είναι παιδιά- που θα πεθάνουν από την έκθεση στο παθητικό κάπνισμα.

Το ετήσιο φορτίο θανάτου από την παγκόσμια επιδημία της χρήσης καπνού μπορεί να ανέλθει σε 8 εκατομμύρια άτομα μέχρι τι 2030, αφού έχει ήδη «δολοφονήσει» 100 εκατομμύρια ανθρώπους κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, το κάπνισμα μπορεί να σκοτώσει ένα δισεκατομμύριο κατά τη διάρκεια του 21ου αιώνα.

Η Συνθήκη-Πλαίσιο του ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού επιφέρει νομικές υποχρεώσεις στα συμβαλλόμενα μέρη του, δηλαδή στις χώρες (και την Ευρωπαϊκή Ένωση) οι οποίες έχουν προσχωρήσει επίσημα σε αυτήν.

Μεταξύ αυτών των υποχρεώσεων είναι:
 • Η προστασία των πολιτικών δημόσιας υγείας από τα εμπορικά και άλλα επενδυμένα συμφέροντα της καπνοβιομηχανίας.
 • Η υιοθέτηση τιμολογιακών και φορολογικών μέτρων για τη μείωση της ζήτησης καπνού. 
 • Η προστασία των ανθρώπων από την έκθεση στον καπνό του τσιγάρου.
 • Η ρύθμιση των περιεχομένων των προϊόντων καπνού.
 • Η ρύθμιση των κοινοποιήσεων των προϊόντων καπνού.
 • Η ρύθμιση της συσκευασίας και των ετικετών των προϊόντων καπνού.
 • Η προειδοποίηση των ανθρώπων για τους κινδύνους από τον καπνό.
 • Η απαγόρευση της διαφήμισης, προώθησης και χορηγίας του καπνού.
 • Η προσφορά βοήθειας σε ανθρώπους για να απαλλαγούν από τον εθισμό τους στον καπνό. 
 • Ο έλεγχος του παράνομου εμπορίου των προϊόντων καπνού.
 • Η απαγόρευση των πωλήσεων από και προς τους ανήλικους.
 • Η υποστήριξη οικονομικά βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων έναντι της καπνοκαλλιέργειας.
Η συνθήκη αναγνωρίζει, επίσης, «τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας και της βοήθειας προς χώρες χαμηλού και μετρίου εισοδήματος, έτσι ώστε να εκπληρώσουν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους».

Πολύ περισσότερα πρέπει να γίνουν για τη συνθήκη, προκειμένου να έχει τη μέγιστη απόδοση της, όπως αναγνωρίζουν τα ίδια τα συμβαλλόμενα μέρη. Στην πρόσφατη συνάντησή τους, στην Ουρουγουάη, ζήτησαν από όλες τις χώρες να επικυρώσουν τη συνθήκη, για να εφαρμόσουν πλήρως τις διατάξεις της και να υιοθετήσουν τις οδηγίες της. Επιπλέον, επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να δώσουν προτεραιότητα στην εφαρμογή υγειονομικών μέτρων με σκοπό τον έλεγχο της κατανάλωσης καπνού.

Κατά την διάρκεια της Παγκόσμιας Ημέρας Κατά του Καπνίσματος, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια του επόμενου έτους, ο ΠΟΥ θα παροτρύνει τις χώρες να θέσουν τη συνθήκη στο επίκεντρο των προσπαθειών τους για τον έλεγχο της παγκόσμιας επιδημίας του καπνίσματος.

Η εκστρατεία θα εστιάσει στο βασικό μήνυμα: «Οι χώρες πρέπει να εφαρμόσουν πλήρως τη συνθήκη για να προστατεύσουν τις σημερινές και τις αυριανές γενιές από την καταστροφή της υγείας, τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές συνέπειες από την κατανάλωση και την έκθεση στον καπνό του τσιγάρου».

Αν οι χώρες λάβουν σοβαρά υπόψη την προτροπή του ΠΟΥ, θα ενισχύσουν τη δυνατότητά τους να μειώσουν σε σημαντικό βαθμό το κόστος από τις ασθένειες και τους θανάτους, που σχετίζονται με τον καπνό.

Η Ελλάδα, σε εναρμόνιση της νομοθεσίας της με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, επικύρωσε τη Σύμβαση Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον Έλεγχο του Καπνού (F.C.T.C.- W.H.O.- for tobacco control) με τον Νόμο υπ' αρ. 3420 (ΦΕΚ 298/τ.α΄/6.12.2005) και σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας.

Το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα πλαίσια εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα για τον έλεγχο του καπνού, εξέδωσε τον Νόμο υπ' αριθμ. 3730/ΦΕΚ 262, τ.α’, 23.12.08, περί προστασίας ανηλίκων από τον καπνό, τα αλκοολούχα ποτά κ.α. διατάξεις, με ημερομηνία έναρξης εφαρμογής την 1η /7/2009 και περιελάμβανε διατάξεις για την απαγόρευση της πώλησης προϊόντων καπνού από και προς ανηλίκους, την προστασία της υγείας από το παθητικό κάπνισμα και προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις σε περιπτώσεις μη εφαρμογής.

Ωστόσο, η εφαρμογή του ήταν ελλιπής. Δεδομένων των προβλημάτων που παρατηρήθηκαν και κυρίως της μη προστασίας της δημόσιας υγείας στους χώρους καπνιζόντων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, το υπουργείο Υγείας προέβη στην αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου του Ν. 3730/2008 εκδίδοντας το Ν. 3868/03.08.10, περί αναβάθμισης του ΕΣΥ και άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του, θεσπίζοντας μέτρα ολικής απαγόρευσης του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους.

«Στόχος του υπουργείου είναι η αποτελεσματική εφαρμογή του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για το κάπνισμα λαμβάνοντας υπόψη τη σύμβαση πλαίσιο του ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού και τη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 14238/2009, με την οποία προτείνεται η πλήρης και χωρίς εξαιρέσεις απαγόρευση του καπνίσματος», επισημαίνεται από την πλευρά του υπουργείου.

Το υπουργείο Υγείας επισημαίνει την αναγκαιότητα εντατικοποίησης των ελέγχων των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων και παρακολούθησης των αποτελεσμάτων ελέγχου, για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νομοθετικού πλαισίου. Σημειώνει ότι για την πολύπλευρη αντιμετώπιση του προβλήματος του καπνίσματος στο πλαίσιο συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ των Η.Π.Α. σχεδιάζει προληπτικές δράσεις κατά του καπνίσματος και προγράμματα αγωγής υγείας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που στοχεύουν στην προστασία της υγείας των νέων, προβάλλοντας θετικά μηνύματα ζωής.

www.in.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου