Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2011

Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ


Δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση του Ανδρέα Λοβέρδου, για τις "Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων", με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΥΓ3δ/οικ. 66084/10.6.2011, η οποία έχει ισχύ από τις 10 Ιουνίου 2011.
Στο άρθρο 2 της Υ.Α. γίνεται αναφορά στα ποσοστά κέρδους, αναφέροντας τα εξής:
"1. Για τους φαρμακεμπόρους, το ποσοστό μικτού κέρδους καθορίζεται σε 5,4% επί της καθαρής τιμής για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα και σε 7,8% για τα ΜΗΣΥΦΑ.
2. Για τα φαρμακεία, το ποσοστό μικτού κέρδους είναι 35% και υπολογίζεται επί της χονδρικής τιμής.
3. Ειδικά για τα φάρμακα της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010, το ποσοστό μικτού κέρδους για τους φαρμακεμπόρους είναι 2,5% επί της νοσοκομειακής τιμής και επί της τιμής που προκύπτει 18% για τα φαρμακεία."

Επισυνάπτεται το αρχείο της υπουργικής απόφασης.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου