Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ


Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνική και οικονομική άποψη προσφορά για την υλοποίηση μελέτης για τη δημιουργία Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Φαρμακοποιών.
Αρχείο 1: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.doc

www.pfs.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου