Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΟΓΑ
ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης στα Εξωτερικά Ιατρεία των Νοσοκομείων του ΕΣΥ για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ»
Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης στα Νοσοκομεία για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ.


ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης στα Εξωτερικά Ιατρεία των Νοσοκομείων του ΕΣΥ για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ»
Με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους πολίτες και τον εξορθολογισμό των διαδικασιών συνταγογράφησης και κατόπιν απόφασης του ΚΕΣΥΠΕ (9η Συνεδρίαση/20-5-2011 (θέμα 6ο)) καθορίζεται η εφαρμογή από 1η Ιουνίου 2011 της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ στα εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων του ΕΣΥ.
Για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης θα χρησιμοποιηθεί η διαδικτυακή (web) έκδοση τύπου ΟΑΕΕ (https://www.esyntagografisi.gr/epre/Index.iface), η οποία αναπτύσσεται από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ).
Για την χρήση της εφαρμογής προτείνεται ως κατάλληλος εξοπλισμός:

· ηλεκτρονικός υπολογιστής (Desktop) τελευταίας 5ετιας, με λειτουργικό σύστημα MS Windows XP Vista Win7
· πρόγραμμα πλοήγησης στο internet web browser (Internet Explorer έκδοση 7 ή την πιο πρόσφατη 8 ή Mozilla Firefox ή Opera ή Google Chrome κλπ).
· σύνδεση με το διαδίκτυο (ADSL)
· εκτυπωτής InkJet/Laser με δυνατότητα εκτύπωσης τουλάχιστον στα 300dpi
· εγκατάσταση δωρεάν λογισμικού Adobe Acrobat Reader.
Δεν απαιτείται η προμήθεια ειδικού λογισμικού. Η εφαρμογή Ηλεκτρονικής Καταχώρισης και Εκτέλεσης Συνταγών (ΗΚΕΣ) είναι διαδικτυακή και η πρόσβαση σε αυτήν επιτυγχάνεται μέσω οποιουδήποτε προγράμματος πλοήγησης στο internet.
Πρόσβαση στην εφαρμογή έχουν μόνο πιστοποιημένοι χρήστες (γιατροί ΕΣΥ) σε εγκεκριμένους από το Διοικητή χώρους των ΤΕΙ – ΤΕΠ.
Η λειτουργία της εφαρμογής για τον γιατρό απαιτεί την πληκτρολόγηση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του ασθενή, τη διάγνωση, το φάρμακο που χρειάζεται για την αγωγή, την ποσότητα, την δοσολογία και το ποσοστό συμμετοχής
του ασθενή και στη συνέχεια καταχωρεί τη συνταγή. Ο ασθενής λαμβάνει μια εκτύπωση που περιλαμβάνει έναν μοναδικό κωδικό barcode.
Η λειτουργία της εφαρμογής για τον φαρμακοποιό απαιτεί την πληκτρολόγηση του μοναδικού κωδικού της συνταγής, «σαρώνει» τη συνταγή (διαβάζει αυτόματα τα κουπόνια των φαρμάκων που έχει συνταγογραφήσει ο γιατρός) και δίνει τα φάρμακα στον ασθενή, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
Οι Διοικήσεις των Υ.Πε. σε συνεργασία με τους Διοικητές των Νοσοκομείων θα πρέπει να εξασφαλίσουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό προκειμένου να αναπτυχθούν 1-2 θέσεις για τη συνταγογράφηση των ασφαλισμένων του ΟΓΑ στα εξωτερικά ιατρεία (ή/και ΤΕΠ) των νοσοκομείων τους ή εφόσον υπάρχει επάρκεια εξοπλισμού, από μία θέση σε κάθε εξωτερικό ιατρείο. Η Δ/νση Πληροφορικής, το αυτοτελές τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής ή κάθε συναφής υπηρεσία του νοσοκομείου θα έχει την ευθύνη της τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής. Η λειτουργική υποστήριξη της εφαρμογής θα παρέχεται μέσω του Helpdesk της ΗΔΙΚΑ, με τη συνεργασία της οποίας θα γίνει η εκπαίδευση των ιατρών και η παραγωγή σχετικού εκπαιδευτικού υλικού.
Για την πιστοποίηση των χρηστών, με τη χορήγηση κωδικού πρόσβασης, απαιτείται η καταγραφή των παρακάτω στοιχείων των ιατρών που συνταγογραφούν:
· Το όνομα του γιατρού, όπως αναγράφεται στην αστυνομική ταυτότητα
· Το επώνυμο του γιατρού, όπως αναγράφεται στην αστυνομική ταυτότητα
· Το όνομα πατρός του γιατρού, όπως αναγράφεται στην αστυνομική ταυτότητα
· Ο Α.Μ. ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ) του γιατρού
· Ο ΑΜΚΑ του γιατρού
Τα στοιχεία αυτά θα συγκεντρωθούν με ευθύνη των Διοικήσεων των Νοσοκομείων και θα αποσταλούν στις Διοικήσεις των Υ.ΠΕ., προκειμένου να διαβιβαστούν στην ΗΔΙΚΑ για την πιστοποίηση των χρηστών, έως 31-5-2011.

Πηγή : www.fskilkis.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου