Τρίτη, 28 Ιουνίου 2011

ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΙΣ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Δ.Δ.
ΜΥΛΛΕΡΟΥ 1 & ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 59
ΤΗΛ. 210 5243186, ΦΑΞ 210 5220721 ΤΗΛ. 210 4125354, ΦΑΞ 210 4174733
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3817 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 1787
ΠΡΟΣ ΜΜΕ
 
Οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι Αττικής και Πειραιά αποφάσισαν να συμμετάσχουν στην απεργία της 29ης Ιουνίου 2011, κλείνοντας τα φαρμακεία τους και δηλώνοντας την αμέριστη συμπαράστασή τους σε όλους τους Έλληνες πολίτες, που πλήττονται από τα μέτρα που λαμβάνονται λόγω του ψηφίσματος του Μεσοπρόθεσμου. Μέτρα τα οποία υποθηκεύουν το μέλλον όλων των Ελλήνων.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους ανά την Ελλάδα να συμμετέχουν δυναμικά στην απεργία, ώστε να μην αφήσουμε το περιθώριο σε οποιονδήποτε να πιστέψει ότι έχουμε την πολυτέλεια να δεχθούμε οποιοδήποτε πρόσθετο πλήγμα στην αξιοπρέπεια και στον αγώνα μας για επιβίωση.
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 28 Ιουνίου 2011
 
ΓΙΑ ΤΑ Δ.Σ. ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΠΕΙΡΑΙΑ
ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Φ.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ Φ.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Κωνσταντίνος Λουράντος Ηλίας Γιαννόγλου
Φ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ Φ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ
Κωνσταντίνος Κούβαρης Εμμανουήλ Κωνσταντινίδης

ΙΚΑ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ


Αθήνα, 1 Ιουνίου 2011
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ
Αριθ. Πρωτ. Γ99/222

Σχετικό: Το Γ99/221/30.5.2011 έγγραφο

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, σας ενημερώνουμε ότι οι ιατροί των Νοσοκομείων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που εντάχθηκαν στο Ε.Σ.Υ. με τις διατάξεις του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α΄31), μπορούν από 1.6.2011, και για χρονικό διάστημα 3 μηνών, έως 31.8.2011 να εκδίδουν συνταγές για τους ασφαλισμένους του Ιδρύματος σε συνταγολόγια του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (έντυπα ή ηλεκτρονικά).
Επίσης, ενημερώνουμε ότι θα τοποθετηθεί ελεγκτής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στα ανωτέρω νοσοκομεία, ο οποίος θα εξυπηρετεί καθημερινά ως προς τη θεώρηση συνταγών, όπου απαιτείται.
Κατά συνέπεια οι συνταγές ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που εκδίδονται από τους εν λόγω ιατρούς, τόσο αυτές που περιέχουν φάρμακα που διατίθενται από τα φαρμακεία του Ιδρύματος, όσο και αυτές που περιέχουν φάρμακα τα οποία χορηγούνται από ιδιωτικά φαρμακεία, και φέρουν σφραγίδα ιατρών των νοσοκομείων του ΕΣΥ: Σισμανόγλειο, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Άγιος Παύλος", Άγιος Σάββας, Αγία Όλγα - Κωνσταντοπούλειο και Πολυκλινική, με την ένδειξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, μπορούν να εκτελεστούν κανονικά.
Τα συνταγολόγια ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα εξακολουθήσουν να χρεώνονται με την έως σήμερα διαδικασία.
Παρακαλούμε για τη συνεργασία σας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ - ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ - Γ.Ε.ΜΗ. (ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΑΦΜ)

Σας κοινοποιούμε από την Ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης την απάντηση στο Ερώτημα για τα συστεγασμένα φαρμακεία και τη μη υποχρέωση εγγραφής στα επιμελητήρια.Ερώτηση 1: Σε περιπτώσεις προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ), στο καταστατικό των οποίων δε δηλώνεται εμπορική δραστηριότητα, υφίσταται υποχρέωση εγγραφής τους στο Γ.Ε.ΜΗ;

Απάντηση:

1) Όλες οι ΟΕ και ΕΕ ανεξαρτήτως ειδικού σκοπού και δραστηριοτήτων, δηλαδή αν ασκούν ή όχι εμπορία, εγγράφονται υποχρεωτικά στο Γ.Ε.ΜΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3419/2005.

Συγκεκριμένα όσον αφορά στις τεχνικές εταιρείες, αυτές εγγράφονται υποχρεωτικά ως μέλη στα Εμποροβιομηχανικά Επιμελητήρια (Βλέπε Γνωμοδότηση ΝΣΚ 259/1994), ενώ στο Τεχνικό Επιμελητήριο υποχρεούνται να αναγγείλουν την τεχνική τους επωνυμία χωρίς να αποκτούν την ιδιότητα του μέλους.

Στο μητρώο του Επιμελητηρίου δεν εγγράφονται όσες ΟΕ και ΕΕ δεν έχουν τέτοια υποχρέωση από την ειδικότερη νομοθεσία. Τέτοιες είναι επί παραδείγματι:

Α. οι Ιατρικές, γιατί βάσει του ΠΔ 84/2001, από το 2001 υποχρεούνται να εγγράφονται στον Ιατρικό Σύλλογο. Σημειωτέον ότι οι ιατρικές εταιρείες εμπίπτουν στο πεδίο των ΥΜΣ οι οποίες υποχρεούνται να ελέγχουν αν έχει προηγηθεί η απαιτούμενη έγκριση του καταστατικού τους από το ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου.

Β. Οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν επιτρέπεται να εγγράφονται στο μητρώο του Επιμελητηρίου σύμφωνα με το ν. 3601/1928 και το ν. 5607/ 1932, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να πράξει διαφορετικά.

Σημειώνουμε ότι τα συστεγασμένα φαρμακεία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΥΜΣ. Αυτό προκύπτει από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 8 του ν. 1963/1981 οι οποίες προβλέπουν τα εξής:
• Με απόφαση του νομάρχη, εφ' όσον χωροταξικά δεν κωλύεται εξυπηρέτηση του κοινού, δύναται να επιτραπεί η σύσταση εταιρειών εκμετάλλευσης φαρμακείων, που λειτουργούν ως ατομικά, εταιρικά και συστεγαζόμενα.
• Η εταιρεία μετά την έκδοση από το νομάρχη εγκριτικής απόφασης, συνιστάται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, στο οποίο θα μνημονεύεται ο αριθμός της εγκριτικής απόφασης του νομάρχη. Κυρωμένα δε αντίγραφα αυτού υποβάλλονται, μέσα σ' ένα μήνα από την καταχώρηση στα βιβλία του οικείου πρωτοδικείου, στο τμήμα ή τη διεύθυνση υγιεινής της νομαρχίας και στο φαρμακευτικό σύλλογο, του οποίου είναι μέλη οι μετέχοντες στην εταιρεία φαρμακοποιοί. Σε περίπτωση μη τηρήσεως των ανωτέρων ανακαλείται η εγκριτική απόφαση του νομάρχη. Η ανακλητική πράξη, με μέριμνα του οικείου νομάρχη, κοινοποιείται στο οικείο πρωτοδικείο για τη σημείωση της στην οικεία καταχώρηση".


Συνεπώς, η απόφαση του Νομάρχη δίνεται σε χρόνο προγενέστερο της σύνταξης του συμβολαιογραφικού εγγράφου σύστασης της εταιρίας, άρα οι Υπηρεσίες μιας Στάσης (συμβολαιογράφοι) οφείλουν να προβαίνουν στη σύσταση των εταιρειών αυτών, αποφεύγοντας ωστόσο το βήμα της εγγραφής στο Επιμελητήριο.

http://www.pfs.gr/

Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011

ΝΕΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΠΡΩΙΜΟ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ


Νέα Υόρκη
Μια νέα μέθοδος διάγνωσης της νόσου Αλτσχάιμερ, που βασίζεται σε ανάλυση υγρού από το νωτιαίο μυελό της σπονδυλικής στήλης, μπορεί να οδηγήσει σε ένα ακριβέστερο τεστ για τον έγκαιρο εντοπισμό των ατόμων εκείνων με ήπια συμπτώματα απώλειας μνήμης, που πρόκειται τελικά να εξελιχτούν σε πλήρη νευροεκφυλιστική άνοια. 

ΚΑΤΑ 90% ΠΕΡΙΚΟΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ


Αθήνα
Την έντονη διαμαρτυρία τους εκφράζουν οι ασφαλισμένοι-πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη, καθώς, όπως υποστηρίζουν, με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων περικόπτεται κατά 90% η αποδοτέα δαπάνη για την αγορά ταινιών μέτρησης σακχάρου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ


Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνική και οικονομική άποψη προσφορά για την υλοποίηση μελέτης για τη δημιουργία Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Φαρμακοποιών.
Αρχείο 1: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.doc

www.pfs.gr

ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-06-2011


ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
ΜΑΖΙ ΜΕ  ΠΦΣ, ΓΣΕΕ, ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ  ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΨΗΦΙΣΗ
ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ.

ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ :


ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΗΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 -6-2011*ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ-ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ