Σάββατο, 4 Ιουνίου 2011

ΙΚΑ - ΕΤΑΜ : ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ

Θέμα: «Διευκρινίσεις που αφορούν σε έγγραφο του ΙΚΑ-EΤΑΜ»   Αριθ. Πρωτ. Π60/56 3-6-2011
Σχετικά:
1. Επιστολή ΠΦΣ με αριθμό πρωτοκόλλου 3592/30-05-2011
2. Έγγραφό μας με αριθμό πρωτοκόλλου Γ55/846/27-05-2011
Απαντώντας στην ανωτέρω επιστολή σας (σχετικό 1) διευκρινίζουμε ότι:  
Το έγγραφό μας με αριθμό πρωτοκόλλου Γ55/846/27-05-2011 (σχετικό 2) προέκυψε έπειτα από ερωτήματα που ελήφθησαν από την Υπηρεσία μας σχετικά με τις συσκευασίες των 20 δισκίων σε συνταγές που αφορούν σε θεραπεία μηνός. Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θεωρώντας ότι οι ιατροί που συνταγογραφούν πρέπει πρωτίστως να εφαρμόζουν τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 3918/2011, προέβη σε επανάληψη των οδηγιών με την έκδοση του ανωτέρω σχετικού (2) εγγράφου. 
Σας υπενθυμίζουμε ότι, με βάση το άρθρο 4 του Π.Δ. 121/08 οι φαρμακοποιοί υποχρεούνται:
«Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος, τις διατάξεις της νομοθεσίας και των οδηγιών των αρμοδίων υπουργείων περί του τρόπου, χρόνου και όρων παροχής φαρμακευτικής περίθαλψης και να τηρούν τους όρους των συμβάσεών τους». Παρ’ όλα αυτά, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν προβαίνει σε περικοπές  σε αυτές τις περιπτώσεις  θεωρώντας ότι το εν λόγω θέμα αφορά στη συμμόρφωση των ιατρών που συνταγογραφούν για το Ίδρυμα.


www.fskilkis.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου